Energi

JPH Energi A/S er et af de mere erfarne rådgivende ingeniørfirmaer inden for energianlæg som kraftvarmeanlæg, damp- og kedelanlæg, biogasanlæg og store elkedler herhjemme.

Vi har mange års erfaring og vi har været med til at gennemføre mange gas- og dieselbaserede kraftvarmeanlæg i Danmark, Grønland og England.

Vi udarbejder et beslutningsgrundlag i samarbejde med de driftsansvarlige.
Beslutningsgrundlaget giver overblik og sætter økonomi på de forskellige tekniske løsninger og muligheder.

Stigende krav om mere effektiv og klimavenlig drift

Som driftsansvarlig og bestyrelse er det vigtigt at have det rigtige beslutningsgrundlag, hvis et anlæg skal udskiftes for at leve op til de stigende krav om effektivt og klimavenlig drift. Vi kan som rådgivende ingeniører være den uafhængige sparringspartner, der udelukkende har fokus på, hvad der tjener varmeværket bedst.

Vi sørger for at udbyde de forskellige leverancer til relevante leverandører og entreprenører. Dermed skaber vi konkurrence på anlægget, hvilket betyder lavere priser, end hvis man havde henvendt sig til en totalentreprenør.

Energimærkning

JPH Energi A/S er ISO 9000 certificeret til at udføre energimærkning af boliger og større bygninger som butikker og institutioner.