Rådgivning

redskaber

Som rådgivende ingeniører har JPH Energi A/S gennem årene været med ved opførelsen af mange spændende byggerier. Enten som bygherrens rådgiver eller som rådgiver for entreprenøren.

Et nyt anlæg for biogas, varme- eller el-produktion kræver ofte en nybygning eller en tilbygning. Bygningen har et formål i forbindelse med produktion, men udover at være funktionel skal bygningen også tilpasses de omkringliggende bygninger og anlæg. Endvidere skal der tages hensyn til gældende lokalplaner, jordbundsforhold og krav fra myndighederne vedr. dokumentation i form af statiske beregninger og tegninger samt krav omkring brandforhold.

Vi varetager også myndighedsbehandling, såsom byggeansøgning, evt. dispensationer fra lokalplan, kontakt til brandmyndigheder og færdigmeldinger m.v.