Egetæpper

Bygherre

Egetæpper A/S

Sag

Udskiftning af ekeisterende hedtolie- og dampkedelanlæg

Beliggenhed

Industrivej Nord 25, Herning

Rådg. ingeniør

JPH Energi A/S

JPH Energi A/S har indgået et samarbejde med Egetæpper, som rådgiver og projektleder.
Projektet består i en udskiftning af fabrikkens nuværende hedtolie- og dampkedelanlæg med en ny dampkedel og en ny varmtvandskedel, desuden monteres der LT-røggasveksler på det nuværende kraftvarmeanlæg, således udnyttelsen af dette bliver bedre. En bedre udnyttelse af energien i varmeværket hos Egetæpper, vil give en mærkbar besparelse på driften.

Omlægningen af kedelcentralen er opstartet i juli 2008, arbejdet foretages etapevis, således der altid er et fungerende kedelanlæg til levering af fabrikkens procesenergi m.m.

Egetæppers samlede årlige energibesparelse er beregnet til ca. 2.900.000 kWh, denne besparelse er solgt. Desuden vil der være en mindre udledning af CO2 på ca. 590 ton. med deraf sparede kvoter. Udover dette, er der en konkret  økonomisk besparelse på indkøb af naturgas på  1.150.000,- kr./år.

Den samlede investering i anlægsforbedringerne  er ca. 3.100.000,- kr. og den beregnede tilbagebetalingstid inkl. besparelser i CO2 kvoter og salg af energibesparelser, er under 2 år.