Høje Taastrup Fjernvarme A.m.b.a – Varmecentral Malervej

Bygherre

Høje Taastrup Fjernvarme A.m.b.a.

Sag

Renovering af kedelcentral

Beliggenhed

Malervej 7A, 2630 Taastrup

Hovedentreprenør

Viessmann

Rådg. ingeniør

JPH Energi A/S

Projekt

Forundersøgelse, udarbejdelser af dispositionsforslag med budget, tidsplan og tegninger.
Hovedprojekt, udbud, kontrahering, tilsyn, sikkerhed og byggeledelse.
Udarbejdelse af den samlede CE mærkning.

Anlæg

Totalrenoving af varmecentral på Malervej i Høje Taastrup med 2 nye 15 MW kedler og 2 nye 45 KW hovedpumper og nye hovedrør. Inden installationen kunne begynde var det nødvendigt at demontere den gamle kedelinstallation herunder skulle der foretages PCD, bly og asbest-renovering.
Begge kedler er installeret med duo blok brænder, der både kan køre på naturgas, bioolie og alm. gasolie. Anlægget kører i dag på naturgas og olie, mens brænderne er forberedt for bioolie.
Anlægget overholder nyeste emissions krav for både olie- og gasdrift.