Naturhistorisk museum i London

Bygherre

Sag

Beliggenhed

London

Omfang

Totalrådgiver

JPH Energi A/S

Om projektet

Naturhistorisk museum London (NHM) og Victoria and Albert Museum (VA).

Energicentralen på NHM – London bestod tidligere af fire kedler.
Som et led i massive energibesparende foranstaltninger på NHM og VA, er de to af kedlerne nu udskiftet med to absorbtionskølere og en Jenbacher motor, samtidigt er de to eksisterende kedler blevet opdateret med nye brændere.

JPH Energi A/S har fungeret som totalrådgiver ved projektering af de nye installationer til energicentralen, som bl.a. indeholder kedelrumsventilation, gasforsyning, røggasinstallation, varmeinstallationen, overskudsvarme fra motor og absorbtionskølere til åbne køletårne samt kølekreds.

I teknikrummene som forsynes med varme af energicentralen, har JPH Energi A/S forestået detailprojektering og idriftsættelse af 19 stk. pladevekslere,  som erstatter forældede rørvekslere. Samtidigt er 118 stk. ældre pumper udskiftet til nye energibesparende trykstyrede pumper.

Museet fremstår efter ombygningen af energicentralen som selvforsynende med strøm, varme og køling.