Nyt kraftvarmeværk i Maniitsoq

Bygherre

Nukissiorfiit – Grønlands Energiforsyning

Sag

Opførelse af nyt kraftvarmeværk

Beliggenhed

Maniitsoq, Grønland

Omfang

Nybygning i 2 etager på ialt ca. 880 m²

Arkitekt

Arkitektfirmaet Hellsten ApS

Rådg. ingeniør

JPH Energi A/S

Projektet omfatter i hovedtræk følgende

Nybygning i 2 etager på ialt ca. 880 m².

Bygningen opføres med bærende stålkonstruktion og præfabrikerede bygningselementer i stål/mineraluld.

Bygningen indeholder maskinsal med tilhørende teknikrum, velfærdsafdeling, med smede og maskinværksted, kontrolrum, kontorer, kantine, toiletter, bade- og omklædningsrum.

Udover bygningen etableres motor og skorstensfundamenter m.m. for de tekniske installationer.