Pandrup Skole

Bygherre

Pandrup Kommune

Sag

Ombygning og tilbygning af skole

Beliggenhed

Pandrup

Omfang

ca. 1.280 m²

Arkitekt

1995 – Vagn Kvist A/S
2001 – Arkitektfirmaet Hellsten ApS

Rådg. ingeniør

JPH Rådgivning A/S

1995

Kommunen besluttede at bygge til Pandrup skole på grund af en forventet stigning i elevtallet.  Der var også et behov for fleksibilitet og et område på skolen, hvor skolens elever eller forældre har muligheden at mødes alle sammen.
Tilbygning til Pandrup skole omfatter:
– Multirum med plads til 300 voksne eller skolens elever.
– Musiklokale
– Sløjd-, natur-, tekniklokale
– 4 klasse lokaler
– Keramik lokale
– Toiletter
– Køkken
JPH-Rådgivning A/S har varetaget projektering, byggeledelse, og fagtilsyn for bærende konstruktioner, kloak, VVS, el og ventilation.

2001

Det nye byggeri består dels af 375m² pyramidebygning  med hems, grupperum og stort fællesrum med køkken og samlingsdel, bygningen skal  benyttes af såvel skole som SFO. Dels af 530 m² klassefløj med faglokaler og grupperum inkl.. grønt grupperum drivhus/planteafsnit og udgang til køkkenhaveområde. Desuden opføres mellemgange der sammenbinder bygningerne og der ombygges i eksisterende  lokaler således indskolingsafsnittet og SFO-lokalerne kommer i tæt tilknytning til hinanden.
Tilbygningerne er udført i traditionelt murværk med tagpapdækning og eternittag, henholdsvis limtræsdragere og saksespær.