Ribe Fjernvarme A.m.b.a.

Bygherre

Ribe Fjernvarme A.m.b.a.

Sag

Udskiftning af 3 stk. motorer

Beliggenhed

Mosevej 100, 6760 Ribe

Rådg. ingeniør

JPH Energi A/S

I tæt samarbejde med JPH Energi A/S har Ribe Fjernvarme A.m.b.a. tegnet kontrakt med Jenbacher den 24. juni 2006, om udskiftning af værkets 3 stk. eksisterende Wärtsilä motorer. De nye motorer er 3 stk. JMS 620 GL-N.LC, Version E170, med Miller cycle forbrændingsprincip, 3.032 KWel og en el-virkningsgrad 44,0 %.

Kontrakten omfatter ligeledes en fuldt dækkende servicekontrakt, der er specielt tilegnet værket og medarbejdernes nuværende ekspertise.
JPH Energi A/S har udarbejdet et beslutningsgrundlag på baggrund af en grundig teknisk analyse og gennemgang af de økonomiske muligheder.  Alle relevante muligheder har været vendt, såsom renovering af eksisterende motor, miljø, frit el-marked, driftsøkonomi, varmepris, fremtidig service m.m.

Udskiftningen er fortaget i foråret og sommeren år 2007.