Servicebygning til Dronninglund materielgård

Bygherre

Brønderslev Kommune

Sag

Opførelse af ny servicebygning til Dronninglund materielgård

Beliggenhed

Karetmagervej 5, Dronninglund

Omfang

ca. 390 m²

Arkitekt

Arkitektfirmaet Hellsten ApS

Totalrådgiver / Ingeniør

JPH Rådgivning A/S

Byggesagen omfatter opførelse af ny servicebygning på ca. 390 m². Bygningen opføres i letbetonelementer med muret facade og tagkonstruktion i gitterspær samt stålspær med bølgeeternit.

Servicebygningen indeholder ca. 180 m² bade- toilet- og omklædningsrum. Den øvrige del af bygningen er indrettet med kantine, kontorer m.v.