Skaarup fjernvarme

Bygherre

Skårup Fjernvarme A.m.b.a.

Sag

Energioptimering

Beliggenhed

Traverskiftet 1, 5881 Skårup

Omfang

Kedeludskiftning, installation af varmepumpe

Arkitekt

Janus Arkitektur

Rådg. ingeniør

JPH Energi

Projekt

Forundersøgelse, udarbejdelser af dispositionsforslag med budget, tidsplan og tegninger. Hovedprojekt, udbud, kontrahering, tilsyn og byggeledelse. Udarbejdelse af den samlede CE mærkning.

Anlæg

Udskiftning af en 40 år gammel oliekedel til en ny 5 MW naturgaskedel med tilhørende economiser. Der installeres en elektrisk varmepumpe i en ny tilbygning til det eksisterende kraftvarmeværk. I gasmotorkredsen installeres en LT-2 røggasveksler, som køler yderligere på røggassen via varmepumpen. Varmepumpen tilkobles også economiserens trin 2 på den nye gaskedel, for at udnytte kondenseringsvarmen i røggassen fra kedlen optimalt. Samme varmepumpe kan dermed udnytte energien i røggassen, fra både motor og kedel bedre.
Sideløbende med ovenstående ændringer inde på kraftvarmeværket, ansøges om tilladelse til opførelse af 6000 m² solfangeranlæg på nærliggende mark.