Skejby Sygehus

Bygherre

NRGi Net A/S

Sag

Nødelværker til DNU Skejby Sygehus

Beliggenhed

Herredsvej og Brendstrupgårdsvej, Aarhus

Hovedentreprenør

Licitation ikke afgjort

Rådg. ingeniør

JPH Energi A/S

JPH Energi er valgt som rådgiver i forbindelse med etablering af nødelværker til det nye universitetshospital i Aarhus. Byggeriet er danmarkshistoriens største og mest komplicerede hospitalsbyggeri.

JPH Energi har deltaget i projektet fra 2012, således at de specielle forhold, et generatorsæt stiller til en bygning, er blevet implementeret. Derved undgås det at røg, støj og vibrationer kommer til at genere omgivelserne i fremtiden. Nødelværkerne placeres i 2 bygninger i hver sin ende af det nye hospitalsområde. Bygninger og anlæg er designet, så de i fremtiden kan udvides fra 4 til 8 nødstrømsanlæg.

Den installerede effekt bliver i første omgang 2 værket af 10 MVA hver. I designet er det lavet således at effekten kan undviges fra 20 MVA til 40 MVA.

Anlæggene lever op til kravet om, at hospitalet skal kunne forsynes inden for 15 sekunder efter strømsvigt. Dette opnås ved at synkronisere efter princippet “close generator breaker before excitation”.