Udbygning af Ribe Fjernvarme A.m.b.a

Bygherre

Ribe Fjernvarme A.m.b.a.

Sag

Udbygning

Beliggenhed

Mosevej 100, 6760 Ribe

Omfang

Nyt flisanlæg, ny elkedel og udvidelse af fjernvarmenet med 700 nye forbrugerer

Arkitekt

Arkitektfirmaet Hellsten ApS

Rådg. ingeniør

JPH Energi A/S

I tilknytning til Ribe Fjernvarmes eksisterende anlæg på Mosevej opføres et nyt flisanlæg.Dette anlæg består af en fliskedel incl. røggaskøler samt lagerbygning til flis med kran og indfødningsanlæg til kedlen.

Varmeproduktionen leveres ind til de eksisterende hovedpumper, der leder varmen ud på fjernvarmenettet. Den eksisterende transmissions til Tangekvarteret genanvendes og den eksisterende vekslercentral udbygges således det nye område kan forsynes. I Tangekvarteret etableres fjernvarme fordelingsnet og stik til de enkelte husstande.Eksisterende blokvarmecentraler nedlægges og der etableres fjernvarmeforsyning til disse.