Energianlæg & varmeværker

Din sparringspartner på vejen mod en mere effektiv og klimavenlig drift

To afdelinger – masser af ekspertise

​JPH Energi A/S består i dag af to afdelinger – én i Skanderborg og én i Dronninglund. De to afdelinger tilbyder en række af de samme services, men har også hver sit fokusområde.

Skanderborg

I Skanderborg arbejder vi med alt, hvad der handler om energianlæg, Power-to-X, damp- og kedelanlæg, biogasanlæg og større elkedler. Vi hjælper forsyningsselskaber og entreprenører med at gennemføre projekter inden for grøn omstilling, renovering og udbygning af fjernvarme og konvertering af værker fra fossile brændsler til vedvarende energi.

Vores mantra er at bidrage til at værkerne kan udnytte elnettet bedst muligt, enten ved at trække strøm til varmeproduktion via eksempelvis varmepumper, eller ved selv at producere strøm fra for eksempel biogas eller solceller. Det kræver tidssvarende anlæg, der producerer med de højeste virkningsgrader og de laveste serviceudgifter på det mest moderne udstyr. Det hjælper vi med at sikre.

Vi hjælper også med sektorkobling og udnyttelse af overskudsvarme, så ressourcerne kan blive anvendt optimalt i hele systemet. Generelt sørger vi for at udbyde de forskellige leverancer til relevante leverandører og entreprenører. Dermed skaber vi konkurrence på anlægget, hvilket betyder lavere priser, end hvis man havde henvendt sig til en totalentreprenør.

Dronninglund

I Dronninglund har vi samlet vores rådgivning om energimærkning, som vi tilbyder både udviklere og entreprenører med større byggerier i planlægningsfasen eller under opførsel, såvel som – i mindre grad – private projekter.

JPH Energi A/S er ISO 9000-certificeret til at udføre energimærkning af boliger og større bygninger som butikker og institutioner, ligesom vi laver tilstandsrapporter. Begge dele med fokus på B2B-segmentet.

Vi har den nødvendige indsigt og viden om de forskellige førende produkter og fabrikanter inden for energianlæg, så vi altid kan hjælpe med at finde de rigtige komponenter og løsninger.

Endelig arbejder vi også med rådgivning til bygningskonstruktioner og -tegninger, byggesagsbehandling, udvidelser af varmeværker eller energianlæg, herunder specielt myndighedsbehandlinger af byggesager, tilrettelæggelse af udbudsmateriale og saneringsopgaver, ligesom vi også kan bidrage, når der skal udarbejdes lokalplaner.

Alt i alt er vi med til at få hele projektet til at komme fra idé til virkelighed.

Uummannaq, Grønland

Aktiviteter i udlandet

JPH Energi A/S er også aktive uden for Danmarks grænser, eksempelvis i England og Rumænien, ligesom vi er engagerede på Grønland. I Uummannaq arbejder vi på en forundersøgelse for fremtidige forsyningsanlæg. Opgaver af den type, som starter med en forundersøgelse, kan vi løse, fordi vi har bygningsekspertise, procesindsigt og erfaring helt frem til igangsættelsen af større energianlæg på Grønland.

Derudover er vi også beskæftiget med den store gasledning Baltic Pipe, hvor vi er en del af konsortiet som tekniske rådgivere, hvilket også er tilfældet på Femern-forbindelsen. Begge er opgaver, hvor entreprenøren har henvendt sig til os for at kunne gøre brug af vores viden.