Energianlæg & varmeværker

Vi er et af de mere erfarne rådgivende ingeniørfirmaer inden for energianlæg

Erfaren rådgivende ingeniørfirma

JPH Energi A/S er et af de mere erfarne rådgivende ingeniørfirmaer inden for energianlæg som kraftvarmeanlæg, damp- og kedelanlæg, biogasanlæg og store elkedler herhjemme.

Vi har mange års erfaring og vi har været med til at gennemføre mange gas- og dieselbaserede kraftvarmeanlæg i Danmark, Grønland og England.

Vi udarbejder et beslutningsgrundlag i samarbejde med de driftsansvarlige.
Beslutningsgrundlaget giver overblik og sætter økonomi på de forskellige tekniske løsninger og muligheder.

klimavenlig drift

Stigende krav om mere effektiv og klimavenlig drift

Som driftsansvarlig og bestyrelse er det vigtigt at have det rigtige beslutningsgrundlag, hvis et anlæg skal udskiftes for at leve op til de stigende krav om effektivt og klimavenlig drift. Vi kan som rådgivende ingeniører være den uafhængige sparringspartner, der udelukkende har fokus på, hvad der tjener varmeværket bedst.

Vi sørger for at udbyde de forskellige leverancer til relevante leverandører og entreprenører. Dermed skaber vi konkurrence på anlægget, hvilket betyder lavere priser, end hvis man havde henvendt sig til en totalentreprenør.

Energimærkning

JPH Energi A/S har stor erfaring og ekspertise indenfor energirådgivning til industri og storforbrugere af energi.

Ved at få udarbejdet en rapport, med konkrete anvisninger til at få en bedre afkøling og en lavere returtemperatur på fjernvarmen, kan der både opnås en komfortforbedring og en besparelse på motivationsafgiften.

Med JPH Energi A/S’s indsigt og viden om de forskellige førende produkter og fabrikanter af energianlæg, såsom kedler og brændere m.v., kan vi altid hjælpe med at finde de rigtige komponenter og løsninger.

Som uvildig rådgiver er JPH Energi A/S med til at sikre den bedste energiløsning for vores kunder. Vi har ingen tilknytning til bestemte energiselskaber eller andre leverandører og kan således yde den rådgivning, der sikrer den mest optimale energiløsning.

JPH Energi A/S er ISO 9000 certificeret til at udføre energimærkning af boliger og større bygninger som butikker og institutioner.

Energimærkning