Profil

Det rådgivende ingeniørfirma JPH Rådgivning blev etableret i 1985 af ingeniørerne Kristian Jensen, Keld Vogn Pedersen og Ib Hansen. Som led i en forberedelse til generationsskifte, har vi i det seneste år optaget nogle af vore dygtige medarbejdere som medindehavere, og firmaet er opdelt i 3 nye aktieselskaber, med hvert sit speciale.

JPH Rådgivning – ingeniørrådgivning indenfor følgende områder:

 • Konstruktioner
 • VVS-installationer
 • Elektriske installationer
 • Ventilation
 • Miljø

JPH Energi A/S – ingeniørrådgivning til:

 • Tekniske energianlæg
 • El- og kraftvarmeværker
 • Kedelcentraler
 • Energirådgivning/energikonsulent
 • Projektansøgninger

JPH Forsikringsskader A/S – rådgivning til skadelidte i forbindelse med forsikringsskader indenfor:

 • Brand
 • Vand
 • Storm
 • Snetryk