Profil

Det rådgivende ingeniørfirma JPH Rådgivning blev etableret i 1985 af ingeniørerne Kristian Jensen, Keld Vogn Pedersen og Ib Hansen. Som led i en forberedelse til generationsskifte, har vi i det seneste år optaget nogle af vore dygtige medarbejdere som medindehavere, og firmaet er opdelt i 3 nye aktieselskaber, med hvert sit speciale.

JPH Rådgivning – ingeniørrådgivning indenfor følgende områder:

  • Konstruktioner
  • VVS-installationer
  • Elektriske installationer
  • Ventilation
  • Miljø

JPH Energi A/S – ingeniørrådgivning til:

  • Tekniske energianlæg
  • El- og kraftvarmeværker
  • Kedelcentraler
  • Energirådgivning/energikonsulent
  • Projektansøgninger

JPH Forsikringsskader A/S – rådgivning til skadelidte i forbindelse med forsikringsskader indenfor: