Det nye krav fra Energistyrelsen om udarbejdelse af fjernvarmedeklaration er gået ud til fjernvarmeværker i hele landet. JPH Energi har kreeret en skabelon til at udfylde deklarationen og kan selvfølgelig hjælpe med opgaven.

I starten af oktober ramte en mail fra Energistyrelsen indbakken i stribevis af fjernvarmeværker rundt om i Danmark. Her informerede styrelsen om, at selskaberne fra januar 2023 skal rangeres efter en rangeringsmodel, som er udarbejdet til formålet.

Det er en konsekvens af klimaaftalen af 22. juni 2020, hvor det blev besluttet, at fjernvarmeselskaberne skal udfylde en fjernvarmedeklaration og på den måde offentliggøre oplysninger om energiforbrug, drivhusgasemissioner og grønne omstillingsplaner som følge af aftalens understøttende tiltag om offentliggørelse.

I den forbindelse har JPH Energi udarbejdet en skabelon til at udfylde deklarationen.

 JPH Energi har været igennem en sparringsproces med Energistyrelsen for at sikre sig korrektheden af materialet og kan tilbyde at udføre den opgave for 3.500 kr., hvis I stiller de nødvendige oplysninger til rådighed ved at udfylde vedhæftede excel-ark som returneres til Jesper A Kirk  jak@jph.dk  der også kan svare på evt. spørgsmål pr. mail.

Hent excel-ark ‘Fjernvarmedeklaration – inddata’  →

 

Energistyrelsen gør også opmærksom på, at når et selskab skal beregne sin udledning fra el-baseret varmeproduktion, så skal selskabet anvende den generelle el-deklaration til at tilskrive elforbruget en udledning. Denne deklaration kan udformes ved brug af enten 125 procent eller 200 procent-metoden.

Energistyrelsen stiller en generel el-deklaration til rådighed beregnet af Energinet med 200 procent-metoden, som man kan finde på ovenstående link, mens Energinet udgiver en generel el-deklaration med 125 procent-metoden, som man kan finde her.